Co je to ROI?

ROI = Return on Investment. Česky tedy Návratnost investic. Udává se v procentech. ROI vyjadřuje čistý zisk nebo ztrátu vzhledem k počíteční investici. 

Výpočet ROI

ROI = čistý zisk / náklady [%]

Využití v praxi

Především k vyhodnocování úspěšnosti kampaní. Nicméně u PPC reklamy spíše využijeme ROAS, protože čistý zisk jsme málokdy schopni přesně vyčíslit. Vedle nákladů do kreditu a za správu bychom měli totiž započítat i logistiku, balení, vratky apod.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)