Co je to imprese?

Imprese = zobrazení reklamy. Pochází ze slova Impress a znamená „zapůsobit“, „udělat dojem“.

Tento údaj nám říká, kolikrát se reklamní inzerát zobrazil na webu, či v aplikaci.

Imprese vs. zhlédnutí

Imprese se často zaměňuje s pojmem zhlédnutí reklamy.

Pro impresi není důležité, zda návštěvník reklamu viděl. Mohla se klidně zobrazit v dolní části stránky, kam uživat nedoscrolloval. Nebo ji přehlédl v rámci bannerové slepoty. Proto byste měli nahlížet i na další metriky, například CTR.

Platba za impresi

Setkáte s těmito platbami:

Kdy nás imprese zajímá

Impresi řešíme především při vyhodnocování display reklamy, která nám pomáhá ve zvyšování povědomí o značce

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)