Co je to ROAS?

ROAS = Return on Ad Spend. Česky tedy Návratnost prostředků vynaložených do reklamy.  Umí odpovědět na otázku Kolik mi přinese 1 koruna investovaná do reklamy?

Výpočet ROAS

ROAS (v korunách) = příjmy / náklady [Kč]

Příklad:

  • Náklady do reklamy jsou 1 000 Kč.
  • Příjmy z reklamy jsou 5 000 Kč.

ROAS = 5 000 / 1 000 = 5 Kč.

Využití v praxi

V praxi použijete ROAS především k vyhodnocování úspěšnosti kampaní. Hodnotu ROAS naleznete přímo v Google Ads. Sloupeček se jmenuje Hodnota konv. / náklady. Jedná se vlastně o obrácenou metriku k PNO.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)