Co je to RFM analýza?

RFM analýza (anglicky RFM Analysis) = Recency, Frequency, Monetary value.

Základní analýza o zákaznících a jejich chování z pohledu nakupování. Díky této analýze je možné více porozumět svým zákazníkům.

Segmenty RFM analýzy

RFM analýza dělí zákazníky do třech základních segmentů:

  • Recency – počet dní od posledního nákupu („žhavost“ kontaktu).
  • Frequency – frekvence, jak často nakupují.
  • Monetary value – celková hodnota transakcí (kolik u nás utratili).

Metriky k RFM analýze

  • ARR – Annual Repurchase Rate – Kolik zákazník z tohoto roku u vás nakupovalo tento i minulý rok.
  • MRR – Monthly Repurchase Rate – Kolik zákazníků z tohoto měsíce u vás nakupovalo tento i minulý měsíc.
  • CLV – Customer Lifetime Value – Hodnota zákazníka v čase. 
  • CAC – Customer Acquisition Cost – Cena za získání zákazníka.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)