Co je to redirect?

Redirect, nebo-li česky Přesměrování. Slouží k přesměrování jedné URL adresy na jinou. 

Příklad přesměrování stránek

Provádíme redesign webu. Máme stránku A, jejíž URL adresa zanikne. Pokud ji pouze odstraníme z webu, zbude nám stránka s chybou 404. Na tuto stránku se však stále dostanou návštěvníci, např. z vyhledávání. Stránka A je totiž pořád zaindexovaná. Řešením je redirect. Vezmeme stránku A a přesměrujeme ji na obsahově nejvíce podobnou stránku B.

Kromě redesignu webu se redirect často používá např. po přechodu z protoku HTTP na HTTPS.

Typy redirectu

Nejčastěji se setkáme s těmito typy přesměsměrování:

  • 301 – trvalé přesměrování. Tímto kódem oznamujeme, že stránka A je přesměrována na stránku B natrvalo. Z hlediska SEO se jedná o nejlepší volbu, jelikož se přenáší velká část tzv. PageRank, případně S-rank.
  • 302 – dočasné přesměrování. Používá se např. tehdy, když je původní stránka dočasně nedostupná.

Doplňující zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)