Co je to URL?

URL (Uniform Resource Locator) je univerzální adresa, která udává umístění internetového zdroje, jako je například webová stránka nebo obrázek. Tyto adresy umožňují uživatelům snadno najít a přistupovat k různým zdrojům na Internetu.

URL se skládá z několika částí, jako jsou:

  • Protokol: určuje, jakým způsobem se má komunikovat se serverem, například http nebo https.
  • Název serveru: název počítače, na kterém se zdroj nachází, například www.example.com.
  • Cesta k zdroji: určuje konkrétní umístění zdroje na serveru, například /images/image.jpg.
URL adresa v adresním řádku prohlížeče
URL adresa v adresním řádku prohlížeče

Proč je URL důležitá

Uživatelům poskytuje snadný přístup ke zdrojům na internetu. 

Zároveň je důležitá pro vyhledávače, protože jim umožňuje indexovat a hodnotit webové stránky a zdroje.

Typy URL adres

Absolutní

Absolutní URL je odkaz, který obsahuje plnou adresu k cílovému zdroji, vč, protokolu, doménového jména a cesty k zdroji.

Pííklad: „https://www.example.com/images/picture.jpg“ je absolutní URL pro obrázek „picture.jpg“ umístěný v adresáři „images“ na webu „www.example.com“ s protokolem „https“.

Relativní

Místo použití plného URL se používají pouze části potřebné k nalezení cílového zdroje v rámci aktuálního umístění.

Pííklad: odkaz na obrázek „images/picture.jpg“ na stránce „www.example.com/index.html“, kde relativní url „images/picture.jpg“ ukazuje na obrázek v adresáři images relativně k aktuální stránce „www.example.com/index.html“.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)