Co je to HTTP?

HTTP, celým názvem Hypertext Transfer Protocol je internetový prokol, který slouží k přenosu hypertextových dokumentů (x)HTML, XML a dalších.

Jak protokol HTTP funguje?

Protokol funguje na principu dotaz -> odpověď. Uživatel pošle dotaz na server (obvykle pomocí webového prohlížeče). Server mu pak vrátí výsledek s požadovanými daty. 

U dalších požadavků není server schopen rozeznat, zda se jedná o navazující dotaz. Proto se HTTP nazývá bezstavový protokol. U některých složitějších procesů to bývá problém (např. u průchodu košíkem). Proto vznikly tzv. cookies. Bez nich by si server nepamatoval obsah objednávky. 

HTTPS

HTTPS, celým názvem Hypertext Transfer Protocol Security. Jedná se o zabezpečený (šifrovaný) protokol HTTP. Nutností je vlastnictví SSL nebo TSL certifikátu.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)