Co je to hashtag?

Hashtagem se rozumí nejen znak na klávesnici – „#“, ale hlavně funkce štítku, či kategorizace na sociálních sítích.

Hashtagy tedy slouží rovněž jako navigační prvek. Snaží se sjednotit témata a udržovat alespoň částečný pořádek a přehled. Kvůli SEO a snadné dohledatelnosti je dobré v hashtagu používat klíčové slovo.

Kde se lze s používáním hashtagu setkat?

V oboru IT

Např. v programování, kde hashtag může sloužit jako komentář.

Na sociálních sítích

Twitter

Na Twitteru lidé hashtagy hojně používají a fungují spolu se zmínkami. Jde hlavně o událost, či téma, o kterém lidé diskutují. 

Příklad použití hashtagu na Twitteru
Příklad použití hashtagu na Twitteru

Instagram

Na Instagramu slouží hashtagy k tomu, aby lidé mohli obrázky dohledat. Přidávají se do komentářům k fotkám.

Facebook

Na Facebooku se hashtagy příliš neujaly. Nicméně i tak se s nimi občas setkáte.

Ostatní sociální sítě

Např. Pinterest. Použití je obdobné.

Další zdroje

 

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)