Co je to IMAP?

IMAP – Internet Message Access Protocol. Protokol, který zajišťuje synchronizaci emailů na serveru. Narozdíl od protokolu POP3 se emaily nestahují k uživateli na lokální disk. Je tedy nutné stálé připojení k Internetu.

Výhody IMAP

  • Označení nepřečtených zpráv.
  • Možnost přistupovat ke schránce z různých zařízení (z PC, tabletu, mobilu,..).
  • Provedená změna je vidět i po připojení z jiného zařízení.
  • Záloha dat přímo na serveru.

Nevýhody IMAP

  • Stále připojení k Inernetu po celou dobu práce s emaily.
  • Riziko přeplněné schránky.
  • Zabezpečení – emaily zůstavají na cizím serveru.

Nastavení IMAP

Nastavení IMAP vás bude zajímat především, pokud používáte poštovního klienta jako je MS OutlookThunderbird, aj. Je vždy individuální.

Když nevíte, jak IMAP nastavit, zeptejte se poskytovatele webhostingu, příp. internetového připojení.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)