Co je to infuencer?

Influencer = ovlivňující. Tedy člověk, který ovlivňuje výrazné množství lidí. Ať už je to názory, myšlekami, či postojem.

V současné době se ve velké míře jedná o blogery, youtubery, instagramery a další. Může jít ale i lidi v politice, ekonomii, nebo jiném oboru.

Influencer marketing

Zapojení významné osobnosti do propagace značky. Jedná se jak o tradiční blogery, tak i další osobností působících na sociálních sítích, YouTube.

Firmy často sahají i po lokálně známých osobnostech, zpěvácích, hercích apod. Zkrátka po lidech, kteří mohou oslovit jejich cílovou skupinu. Důležitá je důvěryhodnost influencera. Lidé musí věřit, že osobnost produkty či službu reálně používá. 

Nebojte se přiznat k reklamě. Spolupráce by měla být transparentní. Případy skrývání reklamy většinou končívají pro obě strany špatně.

Další zdroje