Co je to ambasador značky?

Ambasador značky, nebo-li anglicky Brand Ambassador. Většinou jde o influencera, který je spojený s určitou značkou.

Spolupráce ambasadora se značkou

Spojení ambasadora a brandu mohlo vzniknout:

  • spontánně – ambasador má značku rád,
  • domluvenou marketingovou spoluprácí.

Ambasadoři spolupracují se značkou za úplatu – buď za plat nebo provize. Může se jednat i o zaměstnanci firmy. Spolupráce končí tím, že ambasdor přestane propagovat danou značku.

Advokáti značky

Jsou loajálnější, než ambasadoři. Často propagují značku i zadarmo, z vlastního přesvědčení. Narozdíl od influencerů, nemusí mít brand advokát mnoho sledujících. Fanoušky mohou být i kamarádi, či příbuzní. Vztah je vybudovaný na důvěře.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)