Co je to Autentizace nebo Autentifikace?

Autentizace pochází z anglického authenticate. Znamená tedy Ověření identity. Prokázání, že je něco skutečně pravdivé.

Autentizace vs. Autentifikace

Jedná se prakticky o to samé – synonyma. Někdy se setkáte ještě s pojmem autentikace. Problém je v tom, že zatím není úplně jasné, co je češtinářky správně.

Způsoby autentizace

Jednofaktorová autentizace

Jednofaktorová autentizace znamená, že stačí prokázání identity pouze pomocí jedné věci.

Příklady autentizace:

  • Autentizace pomocí znalosti (např. PIN, heslo).
  • Autentizace pomocí předmětu (např. klíč, karta, dokument).
  • Autentizace pomocí samotného uživatele (např. otisk prstu).

Dvoufaktorová autentizace

K prokázání identity je třeba ověření dvou na sobě nezávislých věcí. Např. zadání hesla + otisk prstu. Často se používá zadání přístupových údajů + vložení autorizačního kódu zaslaného SMS.

Třífaktorová autentizace

Ověření pomocí třetí nezávislé věci, která je spojena s člověkem (biometrické prvky).

Další zdroje