Co je to ALT?

ALT = alternativní text obrázku. Jedná se o součást HTML kódu. Obsahem značky je unikátní sdělení, co se na obrázku nachází.

K čemu slouží ALT?

Účelem alternativního textu obrázku je např.:

  • To, aby vyhledávač věděl, co se na obrázku nachází a mohl jej zobrazovat ve výsledcích.
  • ALT pomáhá nevidomým, které díky čtečkám zjistí, co se na obrázku nachází.
  • Nenačte-li se obrázek, místo něj se zobrazí právě ALT.

Ukázka ALT

Alternativní text by měl být konkrétní, unikátní a obsahovat klíčového slovo.

Příklad:

<img src=”https://www.petrjiranek.cz/prirozene-vysledky-vyhledavani.jpg” alt=”Ukázka přirozených výsledků vyhledávání Google”>

ALT vs. Title obrázku

Tito dva pojmy se často zaměňují.

Rozdíl mezi ALT a Title:

  • ALT je vidět na webové stránce pouze v HTML kódu, nebo pokud se nanačtou obrázky.
  • Title se zobrazí po najetí kurzoru myši na obrázek.

Další zdroje

 

 

 

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)