Co je to Anchor Text?

Anchor text = popisný text odkazu. Vyhledávače z něj zjišťují relevanci odkazu k odkazovanému textu. Lidem anchor text říká, co je na budoucí (odkazované) stránce vlastně za obsah.

Anchor text je v textu často podtržený, aby bylo na první pohled vidět, že se jedná o aktivní prvek a jde na něj kliknout. Jedná se tedy i o navigační prvek na stránce.

Jak pracovat s Anchor Textem

Začátečníci

Z textu odkazu má být patrné, kam se uživatel po prokliku dostane. „Klikněte zde“ je nicneříkají. Navíc přicházíte o body v SEO. Do Anchor Text můžete vkládat klíčová slova, na kterých vám záleží. Např. „Tvorba webových stránek“.

Používejte synonyma a variabilitu – Tvorba www stránek – Tvorba webu – Tvorba www – Vytvoření webové prezentace, apod.

Pokročilí

Uvědomte si, že daný text má vliv i na míru prokliku (CTR). Takže pokud chcete uživatele dostat dále přes odkaz, použijte v textu, pokud to dává smysl, výzvu k akci (CTA). Často stačí uvést pouze sloveso. 

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)