Co je to akvizice?

V marketingu rozumíme pojmem akvizice získávání nových zákazníků. Tedy činnosti, které vedou k tomu, aby mezi 2 stranami vznikl vztah prodávající a nakupující. 

Akviziční kampaně

V on-line reklamě se pak často používá pojem „akviziční kampaně“. Nabízíme zboží nebo služby lidem, kteří nás ještě neznají.

Nejčastěji jde o kampaně ve vyhledávání. Může ale jít o obsahovou síť – reklamy, které se objevují na webových stránkách spadajících do partnerské sítě (nejčastěji Google či Seznam), Facebook Ads a další.

Akviziční reklama ve vyhledávání
Akviziční reklama ve vyhledávání

Akvizice vs. Remarketing

Opakem akvizičních kampaní je Remarketing, který naopak cílí na lidi, kteří nás již znají. Navštívili web, nebo dokonce v minulosti nakoupili.

Remarketing bývá zpravidla levnější a výkonnější, nicméně bez akvizice bychom neměli dostatek lidí k oslovení.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)