Co je to ADAM model?

ADAM = proces marketingového působení, který vede spotřebitele ke koupi a opakovaně nakupujícího zákazníka.

Narozdíl od modelu AIDA klade růraz na zapamatování si produktu.

Etapy ADAM modelu

ADAM se skládá ze 4 etap:

  1. A – Attention – upoutání pozornosti.
  2. D – Desire – vyvolání touhy vlastnit produkt.
  3. A – Action – akce – samotný nákup.
  4. M – Memory – zapamatování produktu.

V praxi je třeba odhalit, která ze 4 etap u produktu nefunguje.

Pokud selhává první fáze, potencionální zákazník o produktu neví, je třeba zvýšit povědomí o značce. Aby po výrobku začal toužit, musí vědět, že uspokojí jeho potřeby, nebo mu vyřeší problém.

Následně je důležité, aby si produkt zákazník zapamatoval a nakupoval jej opakovaně.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)