Co je to marketingový mix?

Marketingový mix je soubor aktivit, které firma vyvíjí, aby v potencionálních zákaznících vyvolala potřebu produkt vlastnit. Dosahuje toho propagací, nabídkou správných produktů za dobrou cenu a samotnou cestou k zákazníkovi.

4P v marketingovém mixu

 • Product (produkt). Kromě samotného výrobku se jedná např. o obal, design, záruku, služby s produktem spojené, užitek, či značku. 
 • Price (cena). Cena, která by měla odrážet náklady spojené s výrobou, logistikou apod. Patří sem i slevy, možnosti úvěru, množstevní apod.
 • Place (místo). Kde a jak se produkt dostane k zákazníkovi. Zahrnuje tedy logistiku, způsoby dopravy, kamennou prodejnu apod.
 • Promotion (propagace). Zvitelnění produktu:
  • formou off-line reklamy – tištěná média, reklama v televizi, v rozhlase, billboardy u silnice apod.
  • formou on-line reklamy – PPC reklama, sociální sítě, zbožové srovnávače, e-mailing a další.

Používání marketingové mixu

Marketingový mix může pomoci např. v situaci, kdy se produkt neprodává. Potom je potřeba se zamyslet, v čem může být problém:

 • Máme dobrou cenu? Nejsme výrazně draží než konkurence?
 • Přináší produkt užitek pro cílovou skupinu?
 • Je produkt skladem, případně v rozumné dostupnosti?  
 • Pokud jsou zbylé 3P v pořádku, je dobré se zamyslet nad tím, zda je propagace dostatečná.

Další zdroje

 

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)