Co je to Framework?

Framework je sada nástrojů, které jsou koncipovány tak, aby pomohly lidem v dané oblasti pracovat rychleji a efektivněji. Tyto nástroje se skládají z různých částí, jako jsou knihovny, komponenty, šablony, a dokonce i konvence a best practices, které jsou specifické pro danou oblast.

Framework je spojován především s programováním. Nicméně, má mnohem širší využití napřič obory, jako je marketing, SEO, projektová řízení a efektivita práce či Tvorba webových stránek.

Marketingové frameworky

Tyto frameworky pomáhají marketérům definovat cíle, stanovit strategie a taktiky, rozdělit rozpočet a sledovat výsledky.

Příklady:

  • STDC (See, Think, Do, Care) – zaměřuje se na klíčové fáze cesty zákazníka od poznání produktu nebo služby až po jejich používání a hodnocení. 
  • AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) – používá k popisu procesu, jakým spotřebitelé procházejí při rozhodování o nákupu.
  • ADAM (Attitude, Decision, Action, Maintenance) – zaměřuje se na proces rozhodování spotřebitele a jak ovlivňuje tento proces marketing.
  • SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) – používá v pro stanovení cílů kampaní, jako jsou například prodeje, návštěvnosti webových stránek nebo cíle pro získání nových zákazníků

Frameworky pro programování

Existuje mnoho různých typů frameworků, které jsou zaměřeny na různé oblasti vývoje aplikací. Například:

  • Webové frameworky jsou určeny pro vývoj webových aplikací a poskytují vývojářům nástroje pro práci s HTML, CSS a JavaScriptem.
  • Frameworky pro aplikace mobilních zařízení jsou určeny pro vývoj aplikací pro mobilní telefony a tablety a poskytují vývojářům nástroje pro práci s platformami jako iOS nebo Android.
  • Frameworky pro databáze jsou určeny pro práci s databázemi a poskytují vývojářům nástroje pro práci s daty.

Konkrétní příklady známých frameworků pro PHP: Nette, Zend, Symphony.

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)