Co je to AIDA model?

AIDA = proces marketingového působení, který vede spotřebitele ke koupi a proměně v zákazníka.

Jde o stupňovitý model, který popisuje optimální zásah reklamy.

Etapy AIDA modelu

AIDA se skládá ze 4 etap:

  1. A – Attention – upoutání pozornosti.
  2. I – Interest – vyvolání zájmu o produkt.
  3. D – Desire – vyvolání touhy vlastnit produkt.
  4. A – Action – akce – samotný nákup.
  5. Případně ještě S – Satisfaction. Spokojenost s produktem, opětovný nákup a doporučení ostatním.

V praxi je třeba odhalit, která ze 4 etap u produktu nefunguje.

Pokud selhává první fáze, lidé o produktu nevědí, je třeba zvýšit povědomí o značce. Aby po výrobku začali lidé toužit, musí vědět, že uspokojí jejich potřeby, nebo jim vyřeší problém. Na uživatele, kteří již mají o produkt zájem, velmi dobře funguje PPC reklama ve vyhledávání. 

Podobný model je ADAM, který I zaměňuje za M (memory) a vyzdvihuje důležitost zapamatování.

Další zdroje

 

 

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)