Co je to autorizace?

Autorizace pochází z anglického slova Authorization. Znamená Oprávnění (případně povolení) subjektu vykonat určitou činnost.

Autorizace v praxi

Proces autorizace často navazuje na autentizaci. A to tím, že autentizovanému uživateli jsou přiřazena určitá přístupová práva a omezení.

Přiřazování rolí uživateli funguje na základě:

  • software, např. operační systém, nebo specializovaný program,
  • autorizované osoby.

Další zdroje

 

 

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)