Co je to Click rate?

Click rate je poměr lidí, kterým se reklama zobrazila a kteří na ni klikli. Click Rate je jedním z faktorů, který určuje kvalitu PPC reklamy.

Výpočet Míry kliknutí

Click rate = Počet kliků / Počet zobrazení reklamy * 100 [%]

Pokud se reklama zobrazí 1000x a získá 50 kliků, CTR je 5 %. 

Obecně platí, čím větší Click rate, tím lépe. Ukazuje to totiž na kvalitně napsaný a relavantní inzerát. A takové reklamy mají PPC systémy rády. Za odměnu takovým inzerentům zlepšují pozice za nižší náklady.

CTR vs. Click rate

Míru prokliku a míra kliknutí se často zaměňuje.

Míra prokliku (CTR) znamená, že uživatel se reálně prokliknul na cílovou stránku.

Míra kliku (Click rate) znamená, že uživatel klikl na reklamu, ale na na cílovou stránku se vůbec nemusel dostat (např. z důsledku výpadku serveru).

Další zdroje

 

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)