Co je to cookie?

Cookies jsou textové soubory od konkrétního uživatele, které se ukládají na server přes webový prohlížeč. Cookies tedy zvyšují komfort užvatele. Není tedy nutné, aby informace zadával na stejném webu znovu. Prohlížeč mu je nabídne, protože je má uložené z minula.

Na základě cookie si navíc prohlížeč pamatuje, že proběhlo přihlášení uživatele. Nemusí se tedy při návštěvě každé nové stránky znovu přihlašovat.

Využití cookies v marketingu

Díky tomu, že na základě cookies lze odlišit jednotlivé uživatele, fungují na jejich principu analytické nástroje, či perzonalizace reklamy.

Díky tomu můžeme používat např.:

  • Webovou analytiku – např. Analytický nástroj Google Analytics, či měření konverzí v reklamních systémech.
  • Remarketing.
  • Cílení reklamy na základě zájmů uživatelů, demografických údajů, look a like publik apod.

Výhody cookies

  • šetří čas uživatelům při vyplňování formulářů,
  • webová analytika,
  • personalizace reklamy.

Nevýhody cookies

  • Uživatelé je mohou obejít přes anonymní režím. Nefunguje pak měření.
  • Chyba ve statistikách, pokud si užvatelé promazávají cookies.
  • Vytrácí se anonymita uživatelů.  Částečné řešení pomocí tzv. „cookies lišt“, kdy je nutný souhlas s používáním cookies.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)