Co je to CPC?

CPC = Cost per click. Česky tedy cena za proklik.

Platba formou CPC znamená, že inzerent platí za proklik na reklamní inzerát.  Což je zásadní rozdíl, oproti např. CPT

Maximální a skutečná cena za proklik

Cena za proklik v reálném provozu funguje na principu aukce. Ve výsledku platíte pouze nutnou cenuna překonání konkurenčního výsledku. Nabídky s lepší pozicí zároveň obvykle mívají vyšší CTR.

V PPC systémech se setkáte s těmito údaji:

  • Maximální CPC – maximální částka, kterou jste ochotni zaplatit za 1 proklik. Skutečná cena tuto částku nepřekročí.
  • Skutečné CPC – reálná částka, kterou skutečně za proklik zaplatíte.

Kde se s CPC setkáte

Tuto platbu za reklamu můžete využít v různých PPC systémech, či zbožových srovnávačích, např.:

  • Google Ads,
  • Sklik,
  • Facebook Ads,
  • Heureka,
  • Zboží.cz
  • a další.

Co má vliv na výši CPC?

O výsledné pozici rozhoduje hodnocení reklamy, které se skládá jak z již zmíněné nabídky za proklik, tak např. i Skóre kvality.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)