Co je to CPA?

CPACost Per Action – Cena Za Akci. Akce mohou být různé, stejně tak konverze. Nejčastěji se, ale konverzí myslí provedení objednávky.

V PPC

V PPC je CPA myšleno jako optimalizace ceny na prodej (strategie nabídky). CPA je stanovena např. na 254,- a dle tohoto KPI se vyhodnocuje efektivita reklamy. V případě automatizovaných typů kampaní (DSC, apod.) se systém snaží tohoto CPA dosáhnout.

V affiliate marketingu

Je CPA myšleno jako cenový model zpoplatnění reklamy, klient platí za realizované Akce. Neplatí za samotné zobrazování reklamy, jako při CPM modelu nebo prokliky jako je u PPC. 

U tohoto modelu vyhodnocování, je však důležitý i samotný produkt (cena, dostupnost, kvalita cílové stránky) na straně klienta, protože přímo ovlivňuje konverzní poměr a konkurenceschopnost.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)