Co je to SOP?

SOP je označení pro Standardní operační postup. Jedná se o soubor instrukcí, který říká, jak se má úkol vykonávat. Slouží jednotlivým členům teamu.

Účel SOP

Dokument zajišťuje, že se danná rutinní činnost bude vytvářet pokaždé stejně. Na nic se nezapomene a úkol se vykoná v rámci daného standardu. 

Výhody

  • Zefektivnění a standardizace pracovního procesu.
  • Snížení chybovosti.
  • Rychlá orientace všech členů teamu (výstup je vždy stejný).
  • Vytvoření podhoubí pro řešení problémů.

Nevýhody

  • Časová náročnost – proto se tvorba SOP často odkládá.

Jak má vypadat SOP

Efektivní standardní operační postup vysvětluje kroky, které jsou potřeba k dokončení úkolu. Informuje členy teamu o rizicích spojených s procesem.

Postup by měl být stručný a snadno srozumitelný. Zaměřuje se hlavně na to, jak se věci mají dělat, než na to, co je třeba udělat.

Jakmile je SOP napsán, měl by se následně revidovat. A to nejpozději 1x za rok, aby bylo zaručeno, že zůstane relevantní a aktuální.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)