Co jsou to stavové kódy?

Stavové kódy HTTP představují odpovědi serveru na námi vyslané požadavky. Zobrazí nám v prohlížeči stav vyřízení našeho dotazu. Pokud zadáme adresu některé stránky (chceme si ji prohlédnout) server odešle klientovi v hlavičce HTTP protokolu stav – stavový kód. Stavové kódy jsou rozděleny do několika kategorií podle typu.

Kategorie stavových hlášení

1xx – informační kódy

2xx – úspěšné kódy – server úspěšně zpracoval námi zadaný požadavek

3xx – kódy přesměrování

4xx – kódy chyb klienta – chyba v požadavku, která znemožnila serveru provést požadavek

5xx – kódy chyb serveru

Typické příklady chybových hlášek

Pár příkladů vzorových stavových kódů, které se nám mohou zobrazit v prohlížeči:

Stavový kód 200

Klasická kladná odpoveď serveru na klientský HTTP požadavek. Znamená úspěšné zobrazení stránky.

Stavový kód 301

Trvale přemístěno. Stránka, kterou chceme zobrazit, byla přemíštěna na jinou doménu. Po zobrazení této chyby, server automaticky přesměruje klienta na správnou URL. Podobný stavovový kód 302 – dočasně přemístěno.

Stavový kód 401

Tato chyba se zobrazí pokud je požadována autorizace, ale my jsme se neautorizovali. Zadali jsem špatné uživatelské jméno nebo heslo.

Stavový kód 403

Nepovolený přístupu. Server zamítnul přístup klienta. Často se zobrazuje u výpisu adresáře, pro který nemáme přístup.

Stavový kód 404

Velice častá chyba, kterou zná každý z nás. Požadovaná stránka neexistuje respektive nebyla nalezena. Každé preofesionální webové stránky by měly mít tuto situaci ošetřenu a mít vytvořenu speciální stránku, která řeší tento problém.

Stavový kód 500

Služba není dostupná. Chyby tohoto typu předpovídají problém na straně serveru. Důvodem mohou být špatně definované příkazy v .htaccess.

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)