Co je to S-rank?

S-rank = hodnocení důležitosti webové stránky v očích vyhledávače Seznam.cz. Stupnice Sranku je od 0 do 10.

Co spadá do hodnocení S-rank?

Hodnotí se:

  • množství zpětných odkazů,
  • kvalita odkazů (odkud vedou),
  • kam vedou odkazy ze stránky.

Algoritmus S-rank

Princip je podobný jako u Page Rank. Výpočet není veřejně dostupný. Jsou v něm zahrnuté i nematematické množiny stránek. Počítá především s off-page faktory.

Dříve platilo, že hodnoty 1 – 3 bylo možné dosáhnout pouhou registrací do katalogů. Nyní už to tak jednoduché není. Počet webů se stále zvyšuje. Přibývá těch, kteří mají S-rank 9, či 10. Hodnota se stále přepočítává a stagnujícím webům se snižuje hodnocení.

Vysoký S-rank není zárukou dobrých výsledků v SERP Seznam.cz. Kromě Sranku počítá Seznam ještě se spoustou dalších faktorů. 

Doporučení

Zaměřte se především na kvalitu zpětných odkazů. Ať na vás odkazují tématické weby. Sami odkazujte na kvalitní autority v oboru. A nezapomeňte si pohlídat i on-page faktory. SEO není pouze o zpětných odkazech.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)