Co je YMYL?

YMYL = Your Money Your Life. Jedná se o SEO update Google z roku 2019.

Google hodnotí weby týkající se témat jako je zdraví, štěstí, finance, či bezpečnost.

Update znevýhodňuje weby, které se těmito tématy zabývají a nejsou dostatečně odborně zpracované. Tím se snaží chránit čtenáře, aby nedošlo k jeho zdravotní či finanční újmě.

Google vyžaduje vyšší kvalitu obsahu než u webů, které slouží pro zábavu. Je tedy potřeba, aby texty psal člověk, který je skutečný odborník v dané oblasti

Příklady YMYL stránek

  • Zdraví, medicínské, lékárenské weby. Dále obsah týkající se nemocnic, nemocí, problémů s drogami, léky, zdravotně postižení lidé apod.
  • Weby s právními informacemi, jako je péče o dítě, rozvody aj.
  • Weby, kde lze převádět peníze, vykonávat transakce, nakupovat.
  • Finanční weby, které poskytují informace o daních, finančním poradenství apod.
  • Citlivá témata o určitých skupinách lidí, jako je rasa, náboženství, sexuální orientace.
  • Zpravodajství – podnikání, politika, věda, technologie apod. (není zde zahrnuta zábava, sport nebo životní styl).
  • A další.

Jelikož se Google snaží zabránit lživým informacím na internetu a ochránit tak uživatele, řídí se tzv. E-A-T Score (odbornost, důvěryhodnost, autorita).

Zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)