Co je to SWOT analýza?

SWOT = Strenghts, Weaknesses, Opportunities a Threats. Tedy Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti a Hrozby. Používá se ke zjištění stavu projektu.

SWOT analýza – příklady

SWOT analýza je matice, do které se zapisují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.

SWOT analýza
SWOT analýza

Silné stránky

Něco, co můžeme ovlivnit. Jsme v tom dobří. Silnou stránkou může být např.:

 • kvalitní a vzdělaní zaměstnanci,
 • moderní a responzivní web, před který chodí velké množství poptávek,
 • dobré vztahy s dodavateli.

Slabé stránky

Opět můžeme ovlivnit. V tomto případě negativně.

Příklady slabých stránek:

 • zaměstnanci bez motivace, kteří špatně odvádějí práci,
 • zastaralý a nedůvěryhodný firemní web,
 • špatné vztahy s dodavateli.

Příležitosti

Nemůžeme přímo ovlivnit.

Jedná se např. o:

 • expanzi na nový trh,
 • menší konkurenční prostředí,
 • nové technologie.

Hrozby

Nemůžeme přímo ovlivnit. Hrozby mohou nastat a negativně ovlivnit fungování projektu.

Jedná se např. o:

 • vstup nové konkurence,
 • lepší technologie konkurence,
 • ukončení spolupráce ze strany dodavatele.

Závěr

SWOT analýza je velmi důležitým marketingovým nástrojem. Často je součástí dlouhodobého strategického plánování firmy.

Další zdroje

Zdroj obrázku

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)