Co je to SWOT analýza?

SWOT = Strenghts, Weaknesses, Opportunities a Threats. Tedy Silné stránky, Slabé stránky, Příležitosti a Hrozby. Používá se ke zjištění stavu projektu.

SWOT analýza – příklady

SWOT analýza je matice, do které se zapisují silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.

SWOT analýza
SWOT analýza

Silné stránky

Něco, co můžeme ovlivnit. Jsme v tom dobří. Silnou stránkou může být např.:

 • kvalitní a vzdělaní zaměstnanci,
 • moderní a responzivní web, před který chodí velké množství poptávek,
 • dobré vztahy s dodavateli.

Slabé stránky

Opět můžeme ovlivnit. V tomto případě negativně.

Příklady slabých stránek:

 • zaměstnanci bez motivace, kteří špatně odvádějí práci,
 • zastaralý a nedůvěryhodný firemní web,
 • špatné vztahy s dodavateli.

Příležitosti

Nemůžeme přímo ovlivnit.

Jedná se např. o:

 • expanzi na nový trh,
 • menší konkurenční prostředí,
 • nové technologie.

Hrozby

Nemůžeme přímo ovlivnit. Hrozby mohou nastat a negativně ovlivnit fungování projektu.

Jedná se např. o:

 • vstup nové konkurence,
 • lepší technologie konkurence,
 • ukončení spolupráce ze strany dodavatele.

Závěr

SWOT analýza je velmi důležitým marketingovým nástrojem. Často je součástí dlouhodobého strategického plánování firmy.

Další zdroje

Zdroj obrázku