Co je to Ganttův diagram?

Ganttův diagram představuje grafické znázornění posloupnosti náplánovaných úkolů v čase. Využívá se především jako nástroj pro projektové řízení.

Práce s Ganttovým diagramem

Při vytváření diagramu pracujeme často s klasickou tabulkou:

  • Ve sloupcích je znázorněna časová posloupnoust (po dnech, týdnech, měsících).
  • V řádcích jsou pak samotné úkoly, projekty, kroky k realizaci.
Příklad jednoduchého Ganttova diagramu s vyznačenými závislostmi činností a mírou jejich dokončení
Příklad jednoduchého Ganttova diagramu s vyznačenými závislostmi činností a mírou jejich dokončení

Ganttův diagram je ale často součástí různých aplikací na projektové řízení.

Zajímavost

Zajímavostí je, že Henry Gantt, po kterém je diagram pojmenován, není jeho vynálezcem. Tím je Polák Karol Adamiecky, který s grafem přišel o 14 let dříve (v r. 1986). On však publikoval práci pouze v polštině a ruštině a nedostalo se mu tak světového ohlasu.

Další zdroje

Zdroj obrázku

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)