Co je to gamifikace?

Gamifikace je implementace herních principů do ne-herní sféry. Např. do marketingu, projektového řízení, HR oblasti, apod.

Interní gamifikace

Zavedení gamifikace do řízení firmy.

Například:

  • Motivace zaměstnanců získáváním bodů, statistiky výkonnosti apod.
  • Promítnutí gamifikace do HR při přijímání nových lidí, např. formou úkolů, rébusů apod.
  • Implementace herních postupů do interního vzdělávání.

Externí gamifikace

Projevuje se v působení na cílovou skupinu zákazníků, či vzdělávání. Např. formou věrnostních programů, či e-learningu.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)