Co je to Breadcrumbs – drobečková navigace?

Drobečková navigace – anglicky Breadcrumbs, případně Breadcrumbs navigation.

Jedná se o seznam odkazů, které znázorňují hierarchii webu, vč. stránky, na které se aktuálně nacházíte. Jednotlivé linky jsou odděleny nějakým znakem (často lomítkem, nebo šipkou).

Význam drobečkové navigace

Drobečková navigace má za úkol pomoci uživatelům zorientovat se na webu. Ukazuje nejen, kde návštěvník je, ale i kam ještě může jít. Pomáhá tedy snižovat Bounce Rate na webu.

Její význam roste s rozsáhlejšími a složitějšími weby, kde je Breadcrumbs již nutností.

Kde se Breadcrumbs nachází

Drobečkovou navigaci nejčastěji uvidíte v horní části stránky poblíž hlavního nadpisu. 

Ukázka drobečkové navigace
Ukázka drobečkové navigace

Jak vznikl pojem Drobečková navigace

Navigace má svůj původ v pohádce O Jeníčkovi a Mařence. Tedy z části, kdy děti sypaly drobečky chleba po cestě, aby trefily zpátky domů.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)