Co je to Bod zvratu?

Nebo také Bod zlomu. Známé také pod anglickým názvem Break-Even Point.

Jedná se o bod, kdy se náklady rovnají výnosům. Odrazový bod, od kterého začíná firma generovat zisk.

Grafické znázornění Bodu zvratu

Bod zvratu (BEP) nastává v bodě, kdy se tržby rovnají celkovým nákladům (fixním + variabilním).

Bod zvratu - graf a výpočet
Bod zvratu – graf a výpočet

Výpočet Bodu zvratu

Při výpočtu BEP počítáme s těmito proměnnými:

  • P = Cena produktu.
  • Q = Množství prodaných produktů.
  • FN = Fixní náklady (s objemem produkce se nemění – např. nájem, energie, internetové připojení apod.).
  • VN = Variabilní náklady (s objemem produkce rostou  – např. nakoupený materiál).

BEP = FN / (P – VN)

Zisk = P * Q – FN – VN * Q

Další zdroje

Zdroj obrázku

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)