Co jsou to ztracená zobrazení?

Ztracená zobrazení říkají, v kolika případech se zobrazila reklama. Udává se v procentech.

Pokud je Podíl zobrazení nižší než 100 %, reklama se nezobrazila ve všech možných případech.

Proč řešit podíl zobrazení?

S každým ztraceným zobrazením přicházíte o možný dosah reklamy. Inzerát se nezobrazí pokaždé, když uživatel projeví zájem. Což je problém zejména u kampaní, které dlouhodobě plní stanovené KPI.

Kde podíl zobrazení hledat

Míru ztracených zobrazení naleznete v PPC systémech:

  • V Skliku je sloupec standardní součástí rozhraní.
  • V Google Ads budete pravděpodobně muset upravit sloupce, vlézt do Konkurenčních metrik a navolit.
Ztracená zobrazení v Skliku
Ztracená zobrazení v Skliku

Jak řešit ztracená zobrazení

Sledujte důvody nízkého zobrazení reklam:

  • Pokud je to z důvodu nízkého rozpočtu, řešení je jasné – zvýšit jej. 
  • Špatné hodnocení reklamy (u Skliku nízký rank) je trochu složitější. Zaměřte se na zvýšení Skóre kvality klíčových slov. Pro začátek můžete zkusit zvýšit Cenu za proklik.

Další zdroje