Co jsou to ztracená zobrazení?

Ztracená zobrazení říkají, v kolika případech se zobrazila reklama. Udává se v procentech.

Pokud je Podíl zobrazení nižší než 100 %, reklama se nezobrazila ve všech možných případech.

Proč řešit podíl zobrazení?

S každým ztraceným zobrazením přicházíte o možný dosah reklamy. Inzerát se nezobrazí pokaždé, když uživatel projeví zájem. Což je problém zejména u kampaní, které dlouhodobě plní stanovené KPI.

Kde podíl zobrazení hledat

Míru ztracených zobrazení naleznete v PPC systémech:

  • V Skliku je sloupec standardní součástí rozhraní.
  • V Google Ads budete pravděpodobně muset upravit sloupce, vlézt do Konkurenčních metrik a navolit.
Ztracená zobrazení v Skliku
Ztracená zobrazení v Skliku

Jak řešit ztracená zobrazení

Sledujte důvody nízkého zobrazení reklam:

  • Pokud je to z důvodu nízkého rozpočtu, řešení je jasné – zvýšit jej. 
  • Špatné hodnocení reklamy (u Skliku nízký rank) je trochu složitější. Zaměřte se na zvýšení Skóre kvality klíčových slov. Pro začátek můžete zkusit zvýšit Cenu za proklik.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)