Co je to open rate?

Open rate (OR), nebo-li česky Míra otevření. Jedná se o metriku spadající do e-mailingu. Udává se v procentech a vypovídá o poměru otevřených a odeslaných e-mailů.

Výpočet open rate

 OR = počet otevřených e-mailů / počet odeslaných e-mailů * 100 [%]

Příklad:

  • Odešleme 1000 e-mailů svým uživatelům z databáze.
  • E-mail otevře 200 uživatelů.
  • OR = 200 / 1000 * 100. Výsledné open rate je 20 %.

Pozor na to, že otevření ještě neznamená přečtení e-mailu. Open rate by tedy neměl být jedinou sledovanou metrikou. Tou další by měly být např. konverze.

Jak zvýšit open rate?

  • Předmět, který zaujme. Často pomáhají otázky, číslovky, narážky na aktuální témata apod. Vyvarujte se používání velkých písmen u celých slov. 
  • Segmentace a personalizace uživatelů. Každá cílová skupina má jiné potřeby. Měla by tedy dostat e-maily na míru.
  • Odesílatel. Spolu s předmětem je odesílatel první věc, kterou užvatel vidí. Měla by tedy působit věrohodně. Je vhodné tedy uvádět celé jméno, nejen název firmy.

Testujte. Zkoušejte změnit předměty, pohrajte si s odesílatelem, prvním odstavcem textu v e-mailu. Vyhodnocujte, co funguje lépe.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)