Co je to trigger?

Trigger = spuštěč. Spuští nějakou událost. Běžně se s triggerem setkáme např. v e-mail marketingu, při práci s GTM, nebo databázemi (jazyk SQL).

Příklady využití triggerů v on-line marketingu

Trigger v e-mail marketingu

Na základě události, kterou uživatel udělá, mu systém pošle e-mail.

Může se tedy jednat o:

Trigger v GTM

V Google Tag Manageru (program na správu měřících kódů) se triggery v české verzi nazývají Pravidla. Jsou nezbytná pro spouštění značek (tagů). 

Nejčastěji se jedná o tato pravidla:

  • Zobrazení konkrétní stránky, případně určení, že se má značka spouštět pro celý web.
  • Odeslání poptávkového formuláře.
  • Kliknutí na konkrétní tlačítko na stránce.
  • Vlastní událost a další.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)