Co jsou Okruhy uživatelů?

Okruhy uživatelů jsou vytvořené skupiny lidí, na které se dá následně cílit reklama na Facebooku.

Typy Okruhů uživatelů

Vlastní okruh uživatelů

Tzv. Custom audiences:

  • Návštěvníci webu. Jedná se nejčastější typ cílení. Lidé, kteří nás již znají. Remarketing.
  • Seznam zákazníků. Např. CSV soubor s e-maily. Data se následně spárují s Facebookem.
  • Iterakce s Facebook stránkou, či Instagram účtem. Např. si prohlédli produkty, zobrazili Facebook stránku, Napsali přes Messenger apod.
  • Aktivita v aplikaci (např. spuštění hry).
  • Offline aktivita (interakce např. s kamennou prodejnou).
  • a další.

Podobné okruhy uživatelů.

Uložený okruh uživatelů

Cílení, které si sami vytvoříte a uložíte. Např. na základě zájmů, demografických údajů, či lokace. Publika jsou pak znovupoužitelná.

Doporučuji si na Facebooku Uložené okruhy uživatelů vytvářet. Velmi to urychlí práce na tvorbě kampaní. Navíc na základě uložených publik jdou rychle vytvořet nová, lehce upravená.

Co je potřeba k vytváření Okruhů uživatelů?

Facebook pixel. Bez něho nebude fungovat velká část Vlastních okruhů uživatelů.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)