Co je to volná shoda?

Volná shoda je shoda s největší tolerencí přesnosti vyhledávacího dotazu a klíčového slova zadaného v PPC systému. Klíčové slovo ve volné shodě poznáte tak, že nemá žádné znaky okolo (uvozovky, pluska, ani hranaté závorky).

Volná shoda v Skliku

Inzerát se v SERPu zobrazí pokud:

 • uživatel zadá stejný dotaz, jako znění klíčového slova v Skliku,
 • uživatel zadá dotaz s rozdílnou diaktritikou,
 • uživatel zadá dotaz s odlišným slkoňováním,
 • uživatel zadá dotaz s odlišným slovosledem, či pořadím slov.

Příklad použití volné shody v Skliku

Klíčové slovo: červený koberec.

Inzerát se zobrazí např. na dotaz:

 • červené koberce
 • cervene koberce
 • prodám červený koberec
 • červený moderní koberec
 • byt s červeným kobercem

Inzerát se nezobrazí na:

 • zelený koberec
 • levný koberec
 • červená kusovka apod.

Volná shoda v Google Ads

V Google Ads je volná shoda výrazně volnější. Neomezuje se na to, že vyhledávací dotaz musí obsahovat všechny fráze z klíčového slova. Takže klíčové slovo červený koberec se může zobrazit i na dotaz „koberec“, nebo třeba „červená kusovka“. Bohužel, občas se reklama zobrazí i na úplně irelevantní dotaz, protože systém předpokládá, že se jedná o synonymum klíčového slova.

Jak volnou shodu v Google Ads zkrotit?

Používejte modifikovanou volnou shodu. Funguje velmi podobně, jako volná shoda v Skliku.

Využití volné shody

Volná shoda je perfektní pro sběr dat. Za určité časové období se nashromáždí sbírka vyhledávacích dotazů.

Vyhledávací dotazy můžete využít:

 • pro tvorbu extra sestav s přesnějším reklamním inzerátem,
 • pro doplnění obsahu na web,
 • nerelevantní dotazy jako vylučující klíčová slova.

Mějte na volnou shodou extra sestavu a pravidelně (ze začátku v krátkých časových intervalech) kontrolujte vyhledávací dotazy.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)