Co je to frázová shoda?

V případě frázové shody se dotaz zobrazí tehdy, jsou-li zachovány všechny fráze z klíčového slova. Může dojít k libovolnému rozšíření zleva i zprava.

Klíčové slovo ve frázové shodě poznáte tak, že je ohraničeno uvozovkami. Např. „červený koberec“.

Frázová shoda v Skliku

Inzerát se v SERPu zobrazí pokud:

 • uživatel zadá stejný dotaz, jako znění klíčového slova v Skliku,
 • uživatel zadá dotaz s rozdílnou diaktritikou,
 • uživatel zadá dotaz se stejným slovosledem, či pořadím slov.

Příklad použití frázové shody v Skliku

Klíčové slovo: „červený koberec“.

Inzerát se zobrazí např. na dotaz:

 • moderní červený koberec
 • moderni cerveny koberec
 • červený koberec do kuchyně

Inzerát se nezobrazí na:

 • červený moderní koberec
 • koberec červený
 • koberec

Frázová shoda v Google Ads

V Google Ads se může inzerát zobrazit i na blízké varianty, tzn. např.:

 • překlepy,
 • rozdílná diakritika.
 • jednotné / množné číslo.

Využití frázové shody

Stejně jako volná shoda, i frázová se hodí pro sběr dat. Za určité časové období se nashromáždí sbírka vyhledávacích dotazů.

Vyhledávací dotazy pak můžete využít:

 • pro tvorbu extra sestav s přesnějším reklamním inzerátem,
 • pro doplnění obsahu na web,
 • nerelevantní dotazy jako vylučující klíčová slova.

Oproti volné shodě je frázová přesněji zacílá, většinou nehrozí tolik nerelevantních dotazů.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)