Co je to frázová shoda?

V případě frázové shody se dotaz zobrazí tehdy, jsou-li zachovány všechny fráze z klíčového slova. Může dojít k libovolnému rozšíření zleva i zprava.

Klíčové slovo ve frázové shodě poznáte tak, že je ohraničeno uvozovkami. Např. „červený koberec“.

Frázová shoda v Skliku

Inzerát se v SERPu zobrazí pokud:

 • uživatel zadá stejný dotaz, jako znění klíčového slova v Skliku,
 • uživatel zadá dotaz s rozdílnou diaktritikou,
 • uživatel zadá dotaz se stejným slovosledem, či pořadím slov.

Příklad použití frázové shody v Skliku

Klíčové slovo: „červený koberec“.

Inzerát se zobrazí např. na dotaz:

 • moderní červený koberec
 • moderni cerveny koberec
 • červený koberec do kuchyně

Inzerát se nezobrazí na:

 • červený moderní koberec
 • koberec červený
 • koberec

Frázová shoda v Google Ads

V Google Ads se může inzerát zobrazit i na blízké varianty, tzn. např.:

 • překlepy,
 • rozdílná diakritika.
 • jednotné / množné číslo.

Využití frázové shody

Stejně jako volná shoda, i frázová se hodí pro sběr dat. Za určité časové období se nashromáždí sbírka vyhledávacích dotazů.

Vyhledávací dotazy pak můžete využít:

 • pro tvorbu extra sestav s přesnějším reklamním inzerátem,
 • pro doplnění obsahu na web,
 • nerelevantní dotazy jako vylučující klíčová slova.

Oproti volné shodě je frázová přesněji zacílá, většinou nehrozí tolik nerelevantních dotazů.

Další zdroje