Co je to vyhledávací dotaz?

Vyhledávací dotaz, nebo-li anglicky Search Query (SQ). Jedná se o frázi, na kterou se zobrazila reklama, případně přirozený výsledek vyhledávání ze SERP. Tedy dotaz, který uživatel zadal do vyhledávače. Spouští jej klíčové slovo.

Kde najít vyhledávací dotazy, které spustily reklamu

Vyhledávací dotazy jsou schované v PPC systému. Tedy nejčastěji v Skliku a AdWords. Spouští je klíčové slovo v PPC systému.

Vyhledávací dotazy v Skliku

Vyhledávací dotazy v Skliku
Vyhledávací dotazy v Skliku

Nejste však odkázáni pouze na prostědí Skliku. Můžete si dotazy snadno vyreportovat prostřednictvím Statistik.

Vyhledávací dotazy v Skliku - Statistiky
Vyhledávací dotazy v Skliku – Statistiky

Sklik poskytuje vyhledávací dotaz na všechny fráze, které spustily PPC reklamu.

Vyhledávací dotazy v Google Ads

Vyhledávací dotazy v Google Ads
Vyhledávací dotazy v Google Ads

Google Ads umí zobrazit vyhledávací dotazy nejen na úrovni sestavy a klíčového slova, ale i na úrovni kampaně a celého účtu.

Dotazy si můžete snadno vyreportovat prostřednictvím Přehledů.

Vyhledávací dotazy v Google Ads - Přehledy
Vyhledávací dotazy v Google Ads – Přehledy

Oproti Skliku Google Ads zobrazí zobrazí vyhledávací dotaz až tehdy, pokud někdo klikl na inzerát. 

Tipy na konec

Vyhledávací dotazy kontrolujte v pravidelných intervalech. Zaveďte si rutiny. Na základě dotazů vytvořejte nové – přesnější – reklamní stavy. Narazíte-li na nerelavantní dotazy, použijte vylučující slova.

S vyhledávacími dotazy se setkáte nejen v PPC, ale i v organickém vyhledávání. Kontrolujte tedy např. i dotazy v Google Search Console, či Google Analytics.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)