Co jsou to ETA inzeráty?

ETA inzeráty (Expanded Text Ads), nebo-li Rozšířené textové reklamy.  Jedná se o textové inzeráty v reklamních PPC systémech Google Ads a Sklik.

Z čeho se skládají ETA inzeráty

Původní verze ETA se skládaly ze:

  • 2 nadpisů o velikosti 30 znaků
  • a jednoho popisu o velikosti 90 znaků.

Později se přidal 3. nadpis2. popis.

Jsou následovníkem standardních textových reklam (STA), kam bylo možné vložit pouze 1 nadpis a popis o velikosti 2x 35 znaků.

Ukázka ETA inzerátu na Seznamu - zobrazení 3 nadpisů, 2 popisů a Rozšíření reklam.
Ukázka ETA inzerátu na Seznamu – zobrazení 3 nadpisů, 2 popisů a Rozšíření reklam.

Všechny nadpisy a popisy se nemusí zobrazit vždy. Zobrazují se především u brandových inzerátů. Ostatní reklamy mívají často ve výsledcích vyhledávání původní 2 nadpisy a 1 nebo 2 popisy.

Následovník ETA – RSA reklamy

V Google Ads je možné již vytvořit Responzivní reklamy ve vyhledávání. Přibyly další nadpisy a popisy, které mezi sebou systém automatizovaně testuje.

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)