Co je to duplicitní obsah?

Duplicitní obsah je jedním z problémů, které se řeší při optimalizaci pro vyhledávače. Jedná se buď o duplicity v rámci jednodnoho webu na rozdílných URL nebo o kopírování cizích stránek. Roboti vyhledávačů nemají rády, když jsou zbytečně zatěžování obsahem, který již mají v databázi.

Duplicitní stránky v rámci jednoho webu

Na webech s odlišnými URL adresami se nachází totožný obsah.

Pokud vyhledávače na takovéto stránky narazí, nastává složitý proces. Mladší stránky s menšími ranky (např. Page Rank, S-rank) jsou označeny za duplikáty a pokud svůj obsah včas nezmění, bývají posléze vyřazeni ze SERP.

Dříve vyhledávač považoval za duplicitu i doménu s www a bez www na začátku URL adresy. Dnes už by s tím vyhledávače neměly mít větší problém. Je však vhodné v Search Console zvolit preferovanou doménu.

Kopírování cizích webů

Název této praktiky hovoří za vše. Jedná se o kopírování obsahu z jiných webstránek.

Tuto praktiku může zjistit:

  • přímo služba vyhledávače, porovnávající obsahy jednotlivých webů,
  • nebo si administrátorům stěžují přímo postižení autoři, jímž byla způsobena újma.

Tito tvůrci mohou využít tzv. Anti-spam report, tedy formulář, jehož prostřednictvím mohou nepříjemnou událost nahlásit. 

Další zdroje

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)