Jak se počítají ranky

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Ranky jsou v terminologii SEO optimalizace velice často skloňovány. Konkrétně se často mluví o vlivu ranků na řazení výsledků vyhledávání ve vyhledávačích. V následujícím textu popíši jak zvýšit své ranky, jak se počítají a kde si je můžete zjistit. Ranků existuje celá řada a každý má jiné algoritmy pro výpočet a každý má trochu jinou škálu hodnocení.

Pokud chcete mít co nejvyšší ranky, musíte sehnat co nejvíce zpětných odkazů na vaše stránky (chcete vědět více? přečtěte si K čemu ty zpětné odkazy?). Tyto odkazy se dají sehnat různými způsoby, například (podrobněji pak v článku Budování zpětných odkazů):

  • zápis do katalogů
  • interní prolinkování stránek
  • vytvořením PR článků (model PPP)
  • výměnou odkazů

Ovšem než se začnete bezhlavě hnát za zvyšováním svých ranků, přečtěte si tento článek – Zaslepená důvěra v ranky, aneb jsou opravdu tak důležité?

Z čeho se počítají ranky

Hodnoty ranků jsou počítány z off-page faktorů, především pak z linkbuildingu. Přesný algoritmus výpočtu není znám a vyhledávače je přirozeně tají. Velikosti nejznámějších ranků (PageRank, S-rank a Jyxorank) si můžete zjistit na stránkách webatlas.cz.

Výpočet PageRank

Výpočet ranků budu interpretovat pomocí PageRanku, který využívá pro hodnocení stránek internetový vyhledávač Google.

PageRank se vypočítává z příchozích zpětných odkazů (interních i externích) na zjišťovanou stránku.

Pokud tedy na naše stránky někdo odkáže, předává nebo lépe řečeno kopíruje část svého (utlumeného) PageRanku právě naší stránce. V tom okamžiku tato naše nová stránka získává určitou hodnotu PageRank podle velikosti PageRanku odkazující stránky. Z  toho také plyne, že je potřeba vytvářet kvalitní zpětné odkazy ze stránek s co nejvyšším PageRankem. Zároveň je důležité, aby na odkazované stránce nebylo zpětných odkazů příliš (odkazovaná hodnota PageRanku se dělí – viz. obrázek).

Pokud návštěvník pokračuje dále na další stránky našeho webu, předává se opět část získaného PageRanku na další naše stránky. Výše popsaný systém přiřazování PageRank dobře ilustruje obrázek níže.

kopirovani-pagerank

GTPR – Google Toolbar PageRank

Vyhledávač Google umožňuje zjištění přibližného PageRanku, což je právě zkratka pro GTPR. Hodnoty GTPR se pohybují od 0 do 10 a jsou úměrně odvozeny  (nebo ne 🙂 ? kdo ví …) od skutečných hodnot PageRank, které Google nezveřejňuje. Dávají Vám přibližnou představu o  tom, jak si vaše stránky stojí. Tato představa je opravdu pouze orientační.

Hodnota GTPR (tzv. toolbarový PageRank) slouží pouze k orientačnímu zjištění důvěryhodnosti konkrétní stránky pro vyhledávač.

Nástroje pro zjištění ranků

Live PageRank – plugin pro Firefox, který ukáže GTPR URL na které se nacházíme.

On-line zjištění ranků – zjištění nejznámějších ranků.

Lištička Seznam.cz – nástroj pro prohlížeče, který zobrazuje hodnotu S-rank.

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)