Sdílení obsahu na facebooku

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

V nadcházejících řádcích Vám vysvětlím proč sdílet obsah na facebooku a jak vše převést do reality. Sdílení je vhodným nástrojem pro reprezentaci toho co nás zajímá a chceme o tom informovat naše přátelé. Tuto funkci ocení i vlastníci firemních facebook profilů, díky které lze zvýšit povědomí o firemní značce a přilákat fanoušky na firemní profil.

Sociální sítě představují velké množství potencionálních zákazníků, kteří mohou skrze zajímavé články, novinky, návody, a podobné zajímavosti na vašich firemním stránkách facebooku zavítat přímo na stránky, které prodávají vaše produkty nebo služby.

Například sociální síť facebook denně používají miliardy lidí na celém světě, takže je ideálním prostorem pro zviditelnění naší firmy.

Co lze vše sdílet

  • statusy
  • odkazy
  • obrázky
  • videa

Sdílení osobního obsahu

Pro sdílení osobního obsahu nám poslouží náš privátní, osobní profil. Tento profil charakterizuje naší osobu od zájmů, koníčků, statusů, názorů až po oblíbené stránky, odkazy apod.

Tyto všechny aspekty a postoje vytváří naší virtuální podobu, vizitku na facebooku.

Pokud chceme, aby naši přátelé na facebooku viděli, přečetli si nebo okomentovali některý obsah, který je podle nás zajímavý použijeme tlačítko sdílet. Toto tlačítko se nachází pod každým obsahem, který je možný sdílet (viz. obrázek dole).

Po kliknutí na tlačítko vyskočí dialogové okno, které nám umožní okomentovat obsah a rozhodnout kam ho chceme sdílet (viz obrázek dole).

Možnosti sdílení na facebooku

  • na vlastní zdi – příspěvek se zobrazí na naší zdi a tedy všem přátelům
  • na zdi přítele – příspěvek pošleme přímo příteli, který si ho má prohlédnout + se zobrazí na naší zdi
  • ve skupině – v rámci facebooku může mít různě vytvořené skupiny např. škola
  • na vaší stránce – obsah je možné poslat na stránky, které spravujeme

Po nastavení kam chceme informace sdílet a vyplnění komentáře stiskneme tlačítko sdílet. Změny by se měly projevit okamžitě.

Sdílení firemního obsahu

Pokud máme vytvořené firemní stránky na facebooku můžeme sdílet jejích obsah na naší zdi a tím zvyšovat možnost získání fanoušků, zpětných odkazů, klientů, apod.

Může tak zvýšit náš SocialRank, který nám samozřejmě pomůže při hodnocení stránek při výsledcích vyhledávaní na zadané klíčové slovo.

Důležité je vědět, že pokud spravujeme některé stránky na facebooku, tak je možné přepínat mezi naším osobním profilem a profilem stránek.

Přepínání uživatele

Pokud jsme přihlášeni na privátním profilu a klikneme na stránky, které spravujeme, objeví se nám v pravém sloupečku odkaz na přepnutí uživatele (viz. obrázek dole).

Prostřednictvím toho to odkazu se nám změní náš profilový obrázek na firemní. Pokud teď budeme sdílet jakékoliv informace, tak pod logem firmy. Tato skutečnost je velice výhodná, jelikož se logo firmy dostane při sdílení do podvědomí přátel.

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)