Jak povolit – zakázat cookies v prohlížeči

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

Následující text Vám poradí, jak povolit – zakázat cookies ve vašem prohlížeči. Návody jsou vytvořeny pro prohlížeče Internet Explorer a pro Firefox Mozillu. Každý prohlížeč má možnost udržovat si informace o Vás a vašem nastavení stránek, které jste nevštívili a to jsou právě soubory cookies.

Podrobnější informace se dozvíte v našem slovníku – >cookies.

Vymazání cookies v Internet Explorer 8.0

Spustíme si Internet Explorer a klikneme na nabídku Nástroje v záložkovém menu. Zde vybereme možnosti internetu (viz. obrázek níže).

Internet explorer možnosti internetu

Zobrazí se nám následující nabídka, ze které vybereme záložku Osobní údaje. Bude nás zajímat především horní část (viz. obrázek níže).

Explorer osobní údaje

Posouvací ukazatel má šest pozic. Každá z těchto pozic určuje míru zabezpečení souboru cookies. U každé pozice je stručně popsána míra ochrany.

Pokud klikneme na tlačítko Sítě, můžeme ručně nastavit konkrétní adresy, které mohou nebo naopak nemohou používat soubory cookies.

Vymazání cookies v Mozille Firefox 10.0

Velice podobně pracujeme s cookies v Mozille Firefox. Spustíme tedy internetový prohlížeč a pokračujeme kliknutím na záložku Nástroje. Dále vybereme nabídku Možnosti (viz. obrázek níže).

Mozilla firefox nástroje

Zobrazí se nám okno s Možnostmi. Zvolíme záložku Soukromí. V Nastavení historie zvolíme možnost Použít pro historii vlastní nastavení (viz. obrázek níže).

Firefox možnosti soukromí

Pokud stiskneme tlačítko Vyjímky, můžeme definovat přesně adresy, které mohou nebo naopak nemohou používat cookies.

Tlačítko Správce cookies zobrazí cookies uložené v našem počítači. Můžeme tedy vybrat v nabídce server a jeho cookies smazat z našeho PC.

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)