Editor textu v redakčním systému

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)

aneb šetřete si čas i nervy

Editor textu je srdcem kvalitního redakčního systému (odkaz na minulý článek), budete v něm psát texty, zvýrazňovat, odkazovat, formátovat, vkládat obrázky či jiné dokumenty, proto výběru editoru textu věnujte dostatečně velkou pozornost, ušetříte si tím mnoho starostí v budoucnu.

Základní vlastnosti

Náhled napsaného textu, vyjmutí textu, kopírování textu, vkládání textu, vkládání speciálních znaků &, ©, ®, € … apod.

Wysiwyg editor (Microsoft Word)

Jednoduše řečeno: „Co vidíte v editoru, uvidíte i na stránkách“. Napsaný text by měl být v editoru textu skutečně úplně stejný (tedy i s velikostí fontu, barev písma, řezů písma, odsazení, správně pozicovanými obrázky).

Vkládání obrázků do textu

Obrázek by mělo být možné nahrát na server a následně vkládat do článku obrázek ze serveru – a to přímo z editoru textu, především kvůli opakovanému vkládání stejných obrázků (nesmí vznikat duplicity a kopie). Samozřejmostí je možnost nastylovat obrázek, aby byl umístěn vlevo či vpravo. Případně, aby byl orámovaný či nikoliv. Stejně tak mít možnost náhledu a zvětšení obrázku.

Vkládání odkazů (prolinky)

Jednoduché odkazování na jiné články (dokumenty) vlastního webu. Pod pojmem jednoduché je myšleno pomocí výběru např. ze stromu článků, které jsou zařazeny v kategoriích. U odkazů by mělo být možné nastavit, zda se odkaz bude otvírat do nového okna prohlížeče nebo zůstane ve stejném, dále by měla být možnost uvést titulek odkazu: „bublinovou nápovědu“, která se zobrazí po najetí myši na odkaz.

Vkládání obsahu z jiných zdrojů (např. Microsoft Word)

Microsoft Word si vytváří vlastní formátování, které je při  kopírování nežádoucí, je tedy třeba text vložit (automaticky se očistí nežádoucí formátování) a následně naformátovat pomocí editoru, redakčního systému.

Stylování šablony obsahu (článku)

Od nadpisů (jejich důležitost), přes odstavce (poznámka, výstraha, doporučení, apod.) a seznamy (odrážkový, definiční, číselný, číselný obrázkový) až po tabulky. Stylováním, zde však není myšleno vybírání barviček, fontů a velikostí, ale výběrem z již předdefinovaných hodnot, aby byl zachován jednotný styl (čili chci nadpis 2. úrovně → napíšu text → označím do bloku pomocí myši → z dostupného seznamu vyberu Nadpis 2. úrovně → a mám krásný zelený nadpis s předdefinovaným fontem a  velikostí).

Snipetty (Výstřižky)

Obrazně řečeno: „Zde se láme chleba“, opravdu dobré editory Vám totiž umožní opakované nastylované části uložit do tzv. snipettu (výstřižek kódu), takže nemusíte nic stylovat znovu. Ukázkou je níže nastylovaný odstavec (podbarvený žlutě, orámovaný oranžově s obrázkem žárovky v levé části), díky snipettu přistom stačilo vložit šablonu odstavce a přepsat text – žádné zdlouhavé stylování.

Jak je možné nastylovat obsah a jaké možnosti zvýraznění by jste měli používat, aby jste dodrželi firemní identitu a jednotný firemní styl, by měl řešit dokument dostupný přímo na webu. Ukázku pro tento web můžete vidět zde. Vyžadujte tuto stránku po dodavateli svého řešení redakčního systému.

Petr Jiránek
Follow me
Latest posts by Petr Jiránek (see all)