SEO audit – soubor SEO analýz

Před vlastními úpravami webu, které povedou k vyšším pozicím ve vyhledávačích je vhodný SEO audit (jedná se o kompletní soubor SEO analýz).

SEO audit se neprovádí opakovaně, většinou je pouze na vstupu celého procesu optimalizace webu (případně při potřebě hlubší kontroly). V případě, že je web optimalizován kontinuálně, provádí se vždy jenom část analýz a zaměřuje se na kokrétní vylepšení (např. optimalizace textů, optimalizace metapopisků, vyšší počet zpětných odkazů).

Cílem SEO audituSEO analýz je stanovení stavu vašeho webu či jednotlivých činností spojených s optimalizací webu.

Analýzy je možné rozdělit do 2 základních okruhů:

 1. Faktory na webu, tzv. On-page faktory – je možné upravit přímo na webu, změny se projeví okamžitě po úpravách. Podrobněji SEO úpravy na webu.
 2. Faktory mimo web, tzv. Off-page faktory – je nutné zlepšovat postupně a jejich vliv se projeví v delším časovém úseku. Podrobněji SEO aktivity mimo web.

Z čeho se skládá kopmletní SEO audit

Pro všímavé:
Ano, nejedná se pouze o SEO analýzy, jsou zahrnuty analýzy i z jiných oblastí. Cílem optimalizace webu by nemělo být přivést pouze více návštěníků, ale udělat z návštěvníků zákazníky (klienty), čili zvyšovat jak návštěvnost webu tak konverzi.

Nástroje pro SEO audit (analýzy)

Spuštěné statistiky by měly být samozřejmostí. Čím kvalitnější a hlubší chcete provádět optimalizaci webu, tím lepší (lepší nerovná se dražší) nástroj pro statistiky potřebujete.

Účet v Skliku a Adwords, případně i Etarget. Využívání PPC je velice užitečné pro odhad pozic, zjišťování nákladů na jednotlivá klíčová slova.

Nejdůležitější poznatek z této strany:

Ani sebelepší a dražší nástroje Vám nepomohou, pokud s nimi nebudete umět zacházet a nebudete umět interpretovat data, která Vám nástroje předkládají.

Máte již výsledky SEO auditu, případně jednotlivých analýz? Víte co je třeba zlepšit a především jak to zlepšit? Pokud ano, vrhněte se na úpravy.

SEO plán

SEO plán je souhrn informací, co vše je třeba upravit a co má jakou prioritu (takový TODO list pro SEO). Vyhotovte si ho na základě údajů, které jste získali analýzami svého webu. Součástí úprav by rozhodně měly být kroky, které jsou předpokladem úspěšné optimalizace:

SEO úpravy na webu

 • vytvoření (případně kontrola) soubor:
  • sitemap.xml
  • robots.txt
  • .htaccess
  • xml feedy zboží (v případě e-shopů)
 • přesměrování varianty s www a bez www
 • určení klíčových slov pro dané (konkrétní) stránky (!)
 • vyplnění meta popisků
 • kvalitní informační struktura webu
 • rozmístění vybraných klíčových slov na stránce:
  • <title>, meta, URL
  • <h1>, <h2>, <h3>
  • <p>, <strong>, <em>, <a>
 • prolinkování vlastního obsahu na základě informační struktury webu a správné anchor texty (aktivní části odkazu)
 • odstranění chyb ve zdrojovém kódu
 • kontrola duplicit
 • RSS kanály
 • Copywritting (úprava textů na webu) – nepochopitelně podceňovaná část tvorby a optimalizace webu

Pořiďte si kvalitní redakční systém (dobrá rada nad zlato ;-), ale jak se takový redakční systém pozná? Přečtěte si článek Kvalitní redakční systém). Velkou část on-page faktorů by měl redakční systém řešit automaticky.

Podpůrné SEO aktivity mimo web

 • zápis do katalogů (takové nutné zlo)
 • napsání a uveřejnění PR článků (pečlivě vybírejte weby, na které PR článek umístíte)
 • tvorba zpětných odkazů ze silných portálů a partnerských webů
 • tvorba mikrosites (podpůrné weby)
 • práce se sociálními sítěmi (především Facebook)
 • linkovací služby

Součástí Seo plánu by měla být i kontrolní část – časový rozvrh a vyhodnocení finančních nákladů na optimalizaci a úpravu webu.

Nepodceňujte systematičnost!
SEO není o okamžiku, nejedná se o jednorázovou činost. Neexistuje žádné instantní SEO, neexistuje žádný zázračný knoflík, který Vám SEO pustí a už bude běžet nadosmrti.

Pokud za sebou máte předchozí dva kroky: SEO analýzy a SEO úpravy, nastal čas na sledování a měření výsledků, jejich vylepšování a rozšiřování.

Zda se snažit měřit výsledky ručně nebo pomocí nějaké aplikace (programu) nechám na Vás. Obecně by se dalo říci, že záleží na velikosti projektu a na úrovni, na které se chcete optimalizaci věnovat (úpřímně si, ale nedovedu představit dělat seo „ručně“, např. pomocí .xls tabulek, apod.).

Stejně těžko i doporučit, kdy je vhodné přenechat správu specializovanému jednotlivci nebo agentuře.

Uvědomte si, že internet se neustále vyvíjí, přibývají nové stránky (katalogy, informační portály, aplikace) i firemní prezentace (nová konkurence). Přibývají i nové možnosti a případné zdroje návštěv (sociální sítě), vylepšují se již používané (emailing). V neposlední řadě se samozřejmě mění samotné vyhledávače a jejich algoritmy.

Pokud nestíháte sledovat změny a nové trendy, najměte si někoho, kdo to bude dělat za Vás a kdo Vám bude radit s dalším rozvojem webu.

Shrnutí aneb to nejdůležitější v bodech

 1. kvalitní redakční systém
 2. základní znalosti o psaní textů pro web včetně optimalizace pro vyhledávače
 3. základní znalosti o fungování fulltextových vyhledávačů
 4. kvalitní obsah
 5. … a pokud jsem to nepsal nebo jste to přehlédli, tak: kvalitní obsah